Bài giảng môn học KINH TẾ LƯỢNG Chương1:Giới thiệu

Lượt xem: 2716
Số trang: 0
Mã số: 195680
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-31 14:07:22
lThuật ngữ "Econometrics" được dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế lượng học" hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn hơn là "Kinh tế lượng".lTheo Maddala: Kinh tếng ng dng các phương pháp thng kê và toán hc đ phân tích s liu kinh tế, vi mc đích là đưa ra ni dung thc nghim cho các lý thuyết kinh tế và nhm đ xác nhn hoc bác b lThuật ngữ "Econometrics" được dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế lượng học" hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn hơn là "Kinh tế lượng".lTheo Maddala: Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó
— Xem thêm —
Từ khóa: kinhteđầu