Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim

Số trang: 2
Mã số: 195532
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-31 16:55:57
Đề bài: Cần cù, chăm chỉ là những đức tính tốt đẹp của ngừơi VN. Đó là một giá trị truyền thống cao quý. Ông cha ta cũng đã có nhiều câu tục ngữ ca ngợi sự chăm chỉ. Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim"
— Xem thêm —
Bình luận