Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim

Lượt xem: 4704
Số trang: 0
Mã số: 195524
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-31 17:01:24
Đề bài:
Cần cù là đức tính cao quý và truyền thống của người VN.
Ngày xưa cha ông ta ca ngợi đức tính này bằng câu ca dao "Có công mài sắt có ngày nên kim"
Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ  này Đề bài: Cần cù là đức tính cao quý và truyền thống của người VN. Ngày xưa cha ông ta ca ngợi đức tính này bằng câu ca dao "Có công mài sắt có ngày nên kim" Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ  này
— Xem thêm —