Chứng minh tính chân lý trong bài thơ của Hồ Chí Minh

Số trang: 2
Mã số: 195187
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 06:01:29
Đề bài: Không có việc gì khó  Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên Hãy đọc đoạn thơ trên và chứng minh tính chân lý trong bài thơ
— Xem thêm —
Bình luận