Chứng minh tính chân lý trong bài thơ của Hồ Chí Minh

Lượt xem: 7530
Số trang: 0
Mã số: 195187
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 06:01:29
Đề bài:
Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
Hãy đọc đoạn thơ trên và chứng minh tính chân lý trong bài thơ Đề bài: Không có việc gì khó  Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên Hãy đọc đoạn thơ trên và chứng minh tính chân lý trong bài thơ
— Xem thêm —