Một số bạn em lơ là học tập em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn

Lượt xem: 4204
Số trang: 0
Mã số: 195174
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 06:07:11
Đề bài: 
Bác Hồ có câu dạy:
"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan"

Nhưng một số bạn em lơ là học tập em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn Đề bài:  Bác Hồ có câu dạy: "Trẻ em như búp trên cành Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan" Nhưng một số bạn em lơ là học tập em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn
— Xem thêm —