Đọc câu ca dao và cho biết nĐọc câu ca dao và cho biết người xưa muốn nhắn nhủ gì qua câu ca dao này gười xưa muốn nhắn nhủ gì qua câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương....

Lượt xem: 2812
Số trang: 0
Mã số: 195168
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 06:10:04
Đề bài:
"Nhiểu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng"

Đọc câu ca dao và cho biết người xưa muốn nhắn nhủ gì qua câu ca dao này Đề bài: "Nhiểu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng" Đọc câu ca dao và cho biết người xưa muốn nhắn nhủ gì qua câu ca dao này
— Xem thêm —