Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Lượt xem: 50229
Số trang: 0
Mã số: 195015
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 08:23:46
Cảm nhận của em về bài thơ "Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh
"Cảnh khuya như vẽ người chua ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà
......" Cảm nhận của em về bài thơ "Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh "Cảnh khuya như vẽ người chua ngủ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà ......"
— Xem thêm —