Cảm nhận về bài thơ Xa ngắm thác núi Lư

Số trang: 2
Mã số: 195003
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 08:28:57
Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch) Một bài thơ thể hiện được chất thần của nhà thơ tiên Lí Bạch
— Xem thêm —
Bình luận