Cảm nhận về bài thơ Xa ngắm thác núi Lư

Lượt xem: 14744
Số trang: 0
Mã số: 195003
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 08:28:57
Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch)
Một bài thơ thể hiện được chất thần của nhà thơ tiên Lí Bạch Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch) Một bài thơ thể hiện được chất thần của nhà thơ tiên Lí Bạch
— Xem thêm —