THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

Số trang: 6
Mã số: 194877
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 19:16:06
Kiến thức: - Biết cách làm 1 số TN đơn giản. Củng cố lại kiến thức đã học về enzim. HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim & TN về tính đặc hiệu của enzim. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết vấn đề. - Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công việc, tư duy sáng tạo cho HS. 1/ Kiến thức: - Biết cách làm 1 số TN đơn giản. - Củng cố lại kiến thức đã học về enzim. - HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim & TN về tính đặc hiệu của enzim. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết vấn đề. - Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công việc, tư duy sáng tạo cho HS. 3/ Thái đo: - Qua việc thực hành, HS có thể yêu thích môn học. - Thấy được tính liên thông kiến thức vật lí – hoá học – sinh học. BÀI 27: THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM. I.MC TIÊU: II. CHUN B: 1/ GV: a) Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành TN. b) Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo. - Các dụng cụ – hoá chất TN & nguyên liệu theo y/c SGK. 2/ HS : - Đọc bài trước ở nhà. Xem lại bài cũ “Enzim & vai trò của enzim trong sự chuyển hóa vật chất trong tế bào”. 1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’). 2 / Kiểm tra bài cũ : Không KT bài cũ vì bài thực hành dài. Y/c HS nêu lại KN, bản chất, cơ chế hoạt động của enzim. Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ pH đến hoạt tính của enzim. 3/ Tiến trình bài mới : NỘI DUNG HĐGV HĐHS HĐ 1: TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đối với hoạt tính của enzim amilaza (20’) (TN 1) a) Cách tiến hành : - Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2 ml dd hồ tinh bột 1%: + Ống 1: Đun cách thủy. GV đã phân công các nhóm thực hiện TN trước ở nhà (mỗi nhóm 6 – 8 HS). - Y/c HS nhắc lại các thao tác tiến hành TN. HS nhắc lại các thao tác tiến hành TN. III. NI DUNG &TIN TRÌNH BÀI DY: + Ống 2: Cho vào tủ ấm 400C. + Ống 3: Đặt trong nước đá. + Ống 4: Nhỏ vào 1ml dd HCl 5%. - Sau 5 phút, cho vào mỗi ống nghiệm 1ml amilaza (nước bọt pha loãng). Sau đó, để nhiệt độ phòng 15 phút. - Dùng dd Iốt 0,3 % để xác định mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống. Quan sát màu sắc của các ống nghiệm & giải thích. b) Thu hoạch: Theo mẫu bảng (1)/ SGK trang 90. HĐ 2: TN về tính đặc hiệu của enzim (TN 2): a) Cách tiến hành: - Lấy 4 ống nghiệm: + Cho vào ống 1 & 2 mỗi ống 1 ml tinh bột 1%, ống 3 & 4 mỗi ống 1 ml saccarôzơ 4%. Thêm vào ống 1 & 3 mỗi ống 1 ml nước bọt pha loãng, thêm vào ống 2 & 4 1 ml dd saccaraza nấm men. - Nhắc nhở HS thực hành thí nghiệm cẩn thận các ống nghiệm dễ vỡ, đảm bảo an toàn lao động, nghiêm túc, trật tự. - Y/c HS nêu kết quả TN (1). GV cũng y/c HS nêu các bước tiến hành TN (2). - Nhắc nhở, theo dõi HS thực hành nghiêm túc, đúng quy trình, trật tự, đảm bảo an toàn lao động, TN có độ chính xác cao. HS tiến hành TN (1). HS nêu KQ TN theo bảng (1). HS nêu các bước tiến hành TN (2). Đặt 4 ống nghiệm vào tủ ấm ở 400C trong 15 phút. + Sau đó, lấy ra cho thêm ống 1 & 2 mỗi ống 3 giọt Lugol, ống 3 & 4 thuốc thử Phêlinh, đun trên ngọn lửa đèn cồn cho đến sôi. - Quan sát màu sắc & giải thích. b) Thu ...
— Xem thêm —
Bình luận