Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

Số trang: 6
Mã số: 194745
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 20:22:39
MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Giải thích được nguyên nhân gây ra những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (xói mòn, hạn hán, Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC I. MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Giải thích được nguyên nhân gây ra những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (xói mòn, hạn hán, lũ lụt…), từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất bảo vệ nguồn nước. - Xác định trách nhiệm bảo vệ thực vật bằng hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh phóng to hình 47.1. - Tranh ảnh về lũ lụt hạn hán. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Vai trò của thực vật đối với việc điều hoà khí hậu? 3. Bài mới MB: Yêu cầu HS kể tên một số thiên tai trong những năm gần đây, nguyên nhân và hậu quả của nó? Hoạt động 1: Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật trong việc giữ đất chống xói mòn. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS quan sát tranh (hình 47.1) chú ý vận tốc nước mưa, suy nghĩ trả lời câu hỏi: + Vì sao khi có mưa - HS làm việc độc lập: quan sát tranh, đọc thông tin và trả lời câu hỏi: - 1-2 em phát biểu, các HS khác nhận xét, lượng chảy ở hai nơi khác nhau? + Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc khi có mưa? Giải thích tại sao? - Giáo viên bổ sung, hoàn thiện kiến thức. - Cung cấp thêm thông tin về hiện tượng xói mòn lở ở bờ sông, bờ biển. - Yêu cầu HS tự rút ra vai trò của thực vật trong việc giữ đất. bổ sung. + Lượng chảy của dòng nước mưa ở nơi có rừng yếu hơn vì có tán lá giữ nước lại 1 phần. + Đồi trọc khi mưa đất bị xói mòn vì không có cây cản bớt tốc độ nước chảy và giữ đất. - HS tự bổ sung kiến thức và rút ra kết luận về vai trò của thực vật. Tiểu kết: - Thực vật, đặc biệt là rừng giúp giữ đất, chống xói mòn. Hoạt động 2: Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu trả lời câu hỏi: Nếu đất bị xói mòn ở vùng đồi trọc thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Cho HS thảo luận nhóm hai vấn đề: + Kể một số địa phương bị ngập úng và hạn hán ở Việt Nam? + Tại sao có hiện - HS nghiên cứu mục  SGK và trả lời: + Hởu quả: nạn lụt ở vùng thấp. Hạn hán ở tại chỗ. - Các nhóm trình bày thông tin, hình ảnh đã sưu tầm được  thảo luận nguyên nhân hiện tượng ngập úng và hạn hán.  Đại diện nhóm tượng ngập úng và hạn hán ở nhiều nơi? phát biểu ý kiến  các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Tiểu kết: - Thực vật đã góp phần hạn chế lũ lụt, hạn hán. Hoạt động 3: Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, tự rút ra vai trò bảo vệ nguồn nước của thực vật? - GV chốt lại kiến thức. - HS tự nghiên cứu thông tin và đưa ra nhận xét. - 1 HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung. Tiểu kết: - Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm. 4. Củng cố - GV củng cố lại nội dung bài. 5. Hướng dẫn ...
— Xem thêm —
Bình luận