Phong cách tư duy quân sự Hồ Chí Minh với học viên ở Học viện Chính trị – Quân sự hiện nay

Lượt xem: 294
Số trang: 111
Mã số: 19474
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 111
Sao chép
LUẬN VĂN:
Phong ch tư duy quân sH Chí Minh với học
viên Học vin Cnh tr Quân s hin nay
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ chính trị vĩ đại, đồng thời nhà quân sự
xuất sắc của dân tộc ta. Trong toàn bộ di sản quân sự của Người, phong cách duy
quân sự có nội dung to lớn và giữ một vị trí hết sức trọng yếu.
Phong cách tư duy quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận trong phong cách tư
duy của Người, những đặc điểm riêng gắn liền với thực tiễn quân sự cách
mạng Việt Nam. Đó là phong cách tư duy luôn luôn xem xét vấn đề quân sự gắn với
yêu cầu, mục tiêu của sự nghiệp cách mạng độc lập dân tộc và CNXH; tính biện
chứng trong nhận thức và giải quyết vấn đề quân sự; bám sát thực tiễn quân sự Việt
Nam; không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp và thể hiện quyết tâm lớn, sáng tạo
cao trong các tình huống quân sự. Hồ Chí Minh đã cùng vi Đảng ta lãnh đạo quá
trình khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc gn
nửa thế kỷ qua. Quá trình đấu tranh thắng lợi đó đã khẳng định sự hình thành và
phát triển phong cách duy, trong đó phong cách duy quân sự của Người.
Đội ngũ cán bộ, quan quân đội trưởng thành, chỉ huy bộ đội đánh thắng mọi kẻ
thù xâm lược, giải quyết các tình huống quân sự một cách sáng tạo, do lĩnh hội
được tưởng quân sự nhất được rèn luyện theo phong cách duy quân sự
của Người. vậy, nghiên cứu phong cách tư duy quân sự Hồ Chí Minh để góp
phần hiểu hơn tưởng quân sự của Người và xây dựng phong cách tư duy quân
sự cho đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, cho đội ngũ học viên HVCTQS nói
riêng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đặc biệt đối
với quá trình xây dựng Quân đội ta trở thành quân đội cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại là một việc làm cần thiết.
Hiện nay, thế giới đang diễn ra quá trình chuyển biến mạnh mẽ từ loại hình
quân sự của thời đại công nghiệp sang loại hình quân sự của thời đại thông tin, mà
u cầu của s chuyn biến duy quân s là tiền đề, cốt lõi của quá trình đó. Vì
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
vậy, Quân đội ta cần được xây dng vững mạnh, sẵn ng đối phó với những cuộc
chiến tranh trongơng lai có thể xảy ra với tính chất phức tạp, quy mô rộng lớn, chiến
tranh khí công nghệ cao trong mọi tình huống. Tình hình đó đặt ra yêu cầung cao
trình độ mọi mt, đặc biệt phong cách duy quân sự cho đội ngũ n bộ, quan,
trong đó học viên HVCTQS.
Nhìn chung, thực trạng phong cách duy quân sự của học viên HVCTQS
trong những năm qua về bản đã bám sát thực tiễn quân sự Việt Nam, thể hiện
tinh thần ch cực nghiên cứu, m tòi, sáng tạo, ý chí rèn luyện để trở thành
người chính trị viên – bí thư cấp uỷ theo yêu cầu mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên phong
cách duy quân sự đội nnày còn hạn chế nhiều mặt, nhất về phương pháp
phân tích, giải quyết mâu thuẫn, giải quyết những vấn đề thực tiễn. Bởi vậy, việc xây
dựng, n luyện theo phong cách tư duy quân sự Hồ Chí Minh cho học viên HVCTQS
vn đề cấp thiết trước mắt, đồng thời là vấn đề cơ bn lâu dài, góp phần làm cho đội
ngũ cán bộ cnh trị trưởng thành, đáp ứng yêu cầu xây dựng và chiến đấu trong mọi
tình huống.
Với nhng lý do nêu trên, học vn chn đi “Phong cách tư duy quân s Hồ
Chí Minh vi học viênHọc viện Cnh tr Qn shiện naym luận văn Thạc sĩ
khoa hc chính tr, chun ngành H Chí Minh học.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Phong cách duy Hồ Chí Minh nói chung, phong cách tư duy quân snói
riêng, một bộ phận quan trọng trong di sản tưởng của Người, nhưng còn ít
được nghiên cứu. Tuy nhiên, đến nay đã một số nghiên cứu, bước đầu về vấn đề
này ở những góc độ khác nhau.
Mở đầu tác giả Cao Thái có bài Những nét đặc sắc trong phong cách tư duy
Hồ Chí Minh”, Tạp chí Triết học số 2 1980, bước đầu phác thảo những nét lớn
trong phong cách tư duy Hồ CMinh. Đó là duy vượt lên mọi thành kiến
Tải xuống 5,000₫ (111 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 21:08:17
— Xem thêm —
Bình luận