Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành các liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

Lượt xem: 1173
Số trang: 0
Mã số: 193875
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-21 17:24:01
Số lượng obitan lai hoá sp và sự định hướng trong không gian của chúng. Từ đó giai thích tại sao phân tử BeH2 lại có cấu trúc thẳng... Số lượng obitan lai hoá sp và sự định hướng trong không gian của chúng. Từ đó giai thích tại sao phân tử BeH2 lại có cấu trúc thẳng...
— Xem thêm —