ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH - QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Lượt xem: 238
Số trang: 0
Mã số: 193711
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-02 15:09:45
 Chương này trình bày các bài toán  để thấy khả năng ứng dụng rộng rãi của

quy hoạch tuyến tính. Bài toán trò chơi được trình bày một cách chi tiết, các bày toán

còn lại chỉ trình bày mô hình. Việc giải các bài toán này được nghiên cứu thêm trong

các môn tiếp theo.  Chương này trình bày các bài toán  để thấy khả năng ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính. Bài toán trò chơi được trình bày một cách chi tiết, các bày toán còn lại chỉ trình bày mô hình. Việc giải các bài toán này được nghiên cứu thêm trong các môn tiếp theo.
— Xem thêm —