Chưong 1:Tổng quan về thông tin vệ tinh (Bài giảng về thông tin đại tin)

Lượt xem: 271
Số trang: 0
Mã số: 191906
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-25 07:45:41
Vào cuối thế kỷ 19 ,nhà bác học Nga Tsiolkovsky (1857-1035) đã đưa ra các khái niệm cơ bản về tên lửa đầy dùng nguyên liệu lỏng .Ông cũng đưa ra ý tưởng về tên lửa nhiều tầng về các vụ trụ có người điều khiển dùng để thăm dò vũ trụNăm 1926 Robert Hutchinson Goddard thử nghiệm thành công tên lửa đẩy dùng nhiên liệu hỏng . Vào cuối thế kỷ 19 ,nhà bác học Nga Tsiolkovsky (1857-1035) đã đưa ra các khái niệm cơ bản về tên lửa đầy dùng nguyên liệu lỏng .Ông cũng đưa ra ý tưởng về tên lửa nhiều tầng về các vụ trụ có người điều khiển dùng để thăm dò vũ trụNăm 1926 Robert Hutchinson Goddard thử nghiệm thành công tên lửa đẩy dùng nhiên liệu hỏng .
— Xem thêm —