Bài tập hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học

Số trang: 9
Mã số: 191823
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-27 02:17:09
Tài liệu tham khảo về bài tập hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học Bài tập Chương 4: HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 4.1 : Đun nóng một cylinder chứa oxy ở áp suất không đổi 1atm từ thể tich 1,2 lít đến thể tích 1,5 lít bằng một lượng nhiệt 1kcal. Tính biến thiên nội năng của quá trình. (Cho 1lit.atm = 24,21cal) (ĐS : 993 cal.) 4.2 : Phản ứng của cyanamide rắn , NH 2 CN với oxy được thực hiện trong một bom nhiệt lượng kế. Biến thiên nội năng của NH 2 CN (r) là – 742,7 kj/mol ở 298K. Tính ΔH 298 của phản ứng sau : NH 2 CN(r) + 3/2 O 2 (k) → N 2 (k) + CO 2 (k) + H 2 O(l) (ĐS = -741,5kJ ) 4.3 : Tính nhiệt lượng cần thiết để nâng 60 gam nhôm từ 35 o C lên 55 o C. Cho nhiệt dung mol của nhôm là: 5,8 cal/mol o C. (ĐS : 258 cal) 4.4 : Xác đinh nhiệt độ cuối cùng của hệ thống gồm 100 gam kẽm ở 95 o C nhúng vào 50 gam nước ở 15 o C. Cho nhiệt dung mol của Zn là 6,06 cal/ mol o C , của nước là 18 cal/mol o C. (ĐS : 28 o C ) 4.5 : Một nhiệt lượng kế có chứa 45 gam nước ở 23 o C, sau khi được hấp thụ 2,00 kJ nhiệt thì nhiêt độ lên đến 32 o C. Tính phần khối lượng của nhiệt lượng kế tương đương với nước đã tham gia vào quá trình trao đổi nhiệt. (ĐS : 8 gam ) 4.6 : Tính biến thiên enthalpy khi 1,00 gam nước đông đặc ở 0 o C và 1atm. Cho biết nhiệt nóng chảy của nước là ΔH 298(nc) = 1,435 kcal/mol. (ĐS : -79,7 cal/g ) 4.7 : Tính nhiệt lượng cần thiết để chuyển 100 gam nước đá ở 0 o C thành hơi nước ở 100 o C. Cho nhiệt nóng chảy, nhiệt bay hơi và nhiệt dung của nước là: ΔH 298(nc) = 80 kcal/kg . ΔH 298(bh) = 540 kcal/kg . C p = 1 kcal/kg.K (ĐS : ΔH total = 72,00 kcal ) 4.8 : Tính hiệu ứng nhiệt của quá trình đông đặc 1mol nước lỏng ở -10 0 C thành nước đá ở -10 0 C. Cho nhiệt nóng chảy của nước đá ở 0 0 C: ΔH 298(nc) = 1,435kcal/mol và nhiệt dung của nước: C p = 1 cal/g.K. (ĐS: - 1343cal) 4.9 : Nhiệt đốt cháy của khí etan C 2 H 6 là 368 kcal/mol . Giả sử chỉ có 60% nhiệt có ích. Hỏi cần đốt cháy bao nhiêu m 3 khí etan ở đktc đủ để làm 50kg nước ở 10 0 C bay hơi ở 100 0 C. (Dùng các số liệu cần thiết ở bài 4.7). (ĐS : 3,21 m 3 ) 4.10 :Cho nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình nhiệt hóa. Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng sau; N 2 O 4 (k) + 3CO(k) → N 2 O(k) + 3CO 2 (k) , ΔH 0 298 = ...
— Xem thêm —
Bình luận