Giáo trình 3Ds Max 9.0 - Ebook - Tài liệu cho người mới học 3Ds Max Download

Lượt xem: 364
Số trang: 0
Mã số: 190581
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-04 01:39:39
Tài liệu học tập giúp bạn có thể làm việc với ứng dụng 3Ds Max 9.0Các bài trong Giáo trình 3Ds Max 9.0Bài 1: Thiết lập đơn vị làm việc..
Bài 2: Vẽ cột..
Bài 3: Vẽ cửa sổ..
Bài 4: Trim (cắt) các đường Spline giao nhau..
Bài 5: Xuất file AutoCad –› 3Ds Max..
Bài 6: Ánh sáng trong 3Ds Max (ánh sáng ngoại thất)
Bài 7: Vật liệu trong 3Ds Max
..
Bài 18: Render Tài liệu học tập giúp bạn có thể làm việc với ứng dụng 3Ds Max 9.0Các bài trong Giáo trình 3Ds Max 9.0Bài 1: Thiết lập đơn vị làm việc.. Bài 2: Vẽ cột.. Bài 3: Vẽ cửa sổ.. Bài 4: Trim (cắt) các đường Spline giao nhau.. Bài 5: Xuất file AutoCad –› 3Ds Max.. Bài 6: Ánh sáng trong 3Ds Max (ánh sáng ngoại thất) Bài 7: Vật liệu trong 3Ds Max .. Bài 18: Render
— Xem thêm —