Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn toán năm học 2010 -2011

Lượt xem: 1803
Số trang: 0
Mã số: 188581
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-05 16:07:27
Bài 1 : (1 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất (trình bày cách làm) : 2 + 3 + 4 + 5 + 15 + 16 + 17 + 18 = ........  Bài 1 : (1 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất (trình bày cách làm) : 2 + 3 + 4 + 5 + 15 + 16 + 17 + 18 = ........ 
— Xem thêm —
Từ khóa: môn toánthi toan