Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-24 02:53:16
1 Giáo án tin học 7 HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA I - Mục tiêu a. Kiến thức - Biết ý nghĩa của phần mềm. - Biết chức năng các màn hình chính và thanh bảng chọn trên màn hình của phần mềm - Biết được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng. - Biết thao tác một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng. b. Kĩ năng - Kích hoạt khởi động được phần mềm. - Nhận biết được màn hình và thanh bảng chọn trên màn hình. - Thực hiện được trong việc vẽ và minh hoạ các hình được học trong chương trình môn Toán. c. Thái độ - Nhận thức được GeoGeBra là một phần mềm học vẽ hình học động ở (THCS) rất tốt, có ý thức muốn tìm hiểu các phần mềm khác phục vụ học tập. - Có ý thức quí trọng sức lao động của các tác giả phần mềm, từ đó nâng cao thêm ý thức tôn trọng bản quyền. II- Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học Thầy: - Các máy tính trong phòng máy đã cài đặt GeoGeBra, chạy tốt. 2 HS/máy tính. - Bài giảng trình bày trên bảng. - Bảng và bút. Trò: - SGK đầy đủ. - Vở ghi chép, giấy, thước và viết. III. Những lưu ý sư phạm - Trước hết cần ổn định phòng máy, chia số HS ngồi 1máy cho phù hợp để HS vừa sử dụng SGK vừa có thể kiểm nghiệm ngay trên máy. - Trong tiết học này việc gây hứng thú học phần mềm GeoGeBra là một yêu cầu cần thiết. Có thể bằng so sánh kết quả thực hiện khi dùng/(không dùng) GeoGeBra. - Hạn chế chỉ giới thiệu đúng nội dung như SGK, trong tiết học chưa cần tìm hiểu thêm về các mục chọn khác trong thanh bảng chọn. IV. Hoạt động của GV -HS Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Mục tiêu: Gây hứng thú học tập phần mềm GeoGeBra Cách tiến hành: so sánh kết quả khi dùng/ không dùng GeoGeBra HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS Vẽ: Vẽ đoạn thẳng  HS thực hiện vẽ đoạn thẳng trên giấy GV đặt vấn đề : em có biết phần mềm nào có thể vẽ được hình trên? GV giới thiệu phần mềm GeoGeBra:  HS trả lời.  HS quan sát Hoạt động 2: Khởi động phần mềm Mục tiêu: Biết khởi động GeoGeBra Cách tiến hành: GV thao tác minh hoạ, HS nhận biết và thực hiện trên máy của mình. HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS  Trên màn hình có biểu tượng của phần mềm GeoGeBra các em thử khởi động phần mềm?  Em hãy trình bày lại cách khởi động phần mềm GeoGeBra  GV thao tác khởi động GeoGeBra  GV kiểm tra lại một số HS khởi động GeoGeBra.  HS khởi động phần mềm  HS trình bày lại theo yêu cầu của GV Biểu tượng phần mềm GeoGeBra  HS quan sát.  HS thực hiện lại việc khởi động GeoGeBra. Hoạt động 3: Nhận biết màn hình làm việc của phần mềm Mục tiêu: Nhận biết được thanh bảng chọn , thanh công cụ, khu vực trung tâm để thể hiện các hình hình học Cách tiến hành: HS tự đọc SGK, quan sát hình 150 và trên màn hình máy tính. HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS  GV quản lí HS tự đọc SGK (mục 2b. trang 119)  GV chiếu màn hình làm việc (hình 150) và gọi một số HS trình bày các thành phần của  HS tự đọc SGK, trao đổi với người bên cạnh  HS trình bày bằng kết quả đã tự màn hình làm việc  GV chỉ vào từng vị trí và yêu cầu học sinh trả lời  GV nêu tóm tắt chức năng của tìm hiểu.  HS trả lời theo yêu cầu của GV Thanh bảng chọn Khu vực trung tâm là nơi thể hiện các hình hình học từng thành phần Hoạt động 4: Quan hệ giữa các đối tượng hình học Mục tiêu: Biết đặc tính quan trọng của phần mềm là quan hệ logíc chặt chẽ giữa các đối tượng sẽ tạo “hình học động” Cách tiến hành: HS đọc SGK tr.122, GV thiết lập và tạo một số quan hệ. HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS  Nêu vấn đề, yêu cầu HS ...
— Xem thêm —
Bình luận