Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-24 02:53:55
Mục tiêu - Học sinh thực hành được các ứng dụng cơ bản của phần mềm vẽ hình học geogebra. - Vẽ được một số hình đơn giản khi sử dụng phần mềm geogebra này. - Hứng thú và yêu thích môn học. II. Chuẩn bị - Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy tính hoạt động tốt. - Học sinh: Đọc tài liệu ở nhà trước khi. III. Tiết 46 Ngày soạn: 29/01/2009 Ngày dạy: 17/02 Giáo án tin học lớp 8 học vẽ hình với phần mềm geogebra I. Mục tiêu - Học sinh thực hành được các ứng dụng cơ bản của phần mềm vẽ hình học geogebra. - Vẽ được một số hình đơn giản khi sử dụng phần mềm geogebra này. - Hứng thú và yêu thích môn học. II. Chuẩn bị - Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy tính hoạt động tốt. - Học sinh: Đọc tài liệu ở nhà trước khi. III. Tiến trình dạy – học Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. ?Khởi động phần mềm geogebra và vẽ tam giác vuông ABC. Hoạt động 2:Thực hành . 1. Vẽ tam giác, tứ giác. Dùng công cụ đoạn thẳng vẽ các cạnh của tam giác. Dùng công cụ đoạn thẳng vẽ các cạnh của tứ giác. 2. Vẽ hình thang. - Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên. - HS tích cực thực hành theo nhóm. - Thực hiện lưu các hình vừa vẽ. - Thực hiện vẽ hình theo yêu cầu. Cho trước ba đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của hình thang ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng và đường song song. 3. Vẽ hình thang cân. Cho trước ba đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của hình thang cân ABCD dựa trên các công cụ - Thực hiện theo nhóm để hoàn thành hình. - Nhóm nào làm xong báo cáo kết quả. đoạn thẳng, đường trung trực và phép biến đổi đối xứng qua trục. Hoạt động 3: Củng cố - Giáo viên yêu cầu HS vẽ hình thoi ABCD. Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn lại các kiến thức chính đã học. - Đọc bài mới (Bài tập thực hành).
— Xem thêm —
Bình luận