SƯU TẦM NHỮNG CÂU CA DAO BẮT ĐẦU BẰNG CỤM TỪ THÂN EM

Lượt xem: 4564
Số trang: 0
Mã số: 188071
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-06 05:28:32
SƯU TẦM NHỮNG CÂU CA DAO BẮT ĐẦU BẰNG CỤM TỪ “THÂN EM”1. Thân em như cánh hoa hồng Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô. 2. Thân em như quả mít trên cây Da nó sù sì, múi nó dày Quân tử có thương thì đóng cọc: Xin đừng mân mó nhựa ra tay SƯU TẦM NHỮNG CÂU CA DAO BẮT ĐẦU BẰNG CỤM TỪ “THÂN EM”1. Thân em như cánh hoa hồng Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô. 2. Thân em như quả mít trên cây Da nó sù sì, múi nó dày Quân tử có thương thì đóng cọc: Xin đừng mân mó nhựa ra tay
— Xem thêm —