Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-06 05:28:32
1 S U T M NH NG CÂU CA DAOƯ Ầ Ữ B T Đ U B NG C M T : “THÂN EM” Ắ Ầ Ằ Ụ Ừ 1. Thân em nh cánh hoa h ng ư ồ L y ph i th ng ch ng nh đ ng c khô. ấ ả ằ ồ ư ố ỏ 2. Thân em nh qu mít trên cây ư ả Da nó sù sì, múi nó dày Quân t có th ng thì đóng c c: ử ươ ọ Xin đ ng mân mó nh a ra tay ừ ự 3. Thân em nh nh ng trái chanh ư ữ Nhìn ch y nu c mi ng nh ng ăn là cò ả ớ ế ư 4. Thân em nh qu d a tây ư ả ư Lâu lâu anh bóp cho lây n i bu n ỗ ồ 5. Thân em nh th cánh bèo, ư ể Ng c xuôi xuôi ng c theo chi u n c trôi ượ ượ ề ướ 6.Thân em nh m y c khoai ư ấ ủ Sáng sáng anh đói, anh nhai đ lòng ỡ 7. Thân em nh c ngoài đ ng ư ỏ ồ Bu n thì anh nh , anh tr ng rau răm ồ ổ ồ 8. Thân em nh t m l a đào ư ấ ụ Ph t ph tr c gió, bi t vào tay ai ấ ơ ướ ế 9. Thân em nh cánh chu n chu n ư ồ ồ Khi vui nó đ u khi bu n nó bay ậ ồ 10. Thân em nh cái c t đ ng ư ộ ườ Anh nh xe t i m t ph ng đâm vào ư ả ấ ươ 11.Thân em nh con cá rô thia. ư Ra sông m c l i, vào đìa m c câu ắ ướ ắ 12.Thân em nh h t m a rào ư ạ ư H t r i xu ng gi ng h t vào v n hoa ạ ơ ố ế ạ ườ 13.Thân em nh t chín cây. ư ớ Càng t i ngoài v ,càng cay trong lòng. ươ ỏ 14.Thân em nh gi t n ng Xuân, ư ọ ắ M vào c a ph th m v n th anh ơ ử ủ ấ ầ ơ 15. Thân em nh gi ng gi a đàng. ư ế ữ Ng i khôn r a m t, ng i phàm r a chân ườ ử ặ ườ ử 16.Thân em cúc m c b rào, ọ ờ K qua ng t nh y, ng i vào b bôngẻ ắ ụ ườ ẻ 17. Thân em nh c u gai ư ủ ấ Ru t trong thì tr ng, v ngoài thì đen. ộ ắ ỏ Ai i! n m th mà xem ơ ế ử N m ra m i bi t r ng em ng t bùi ế ớ ế ằ ọ 18.Thân em nh ch n lúa đòng đòng ư ẽ Ph t ph d i ng n n ng h ng bu i ma ấ ơ ướ ọ ắ ồ ổ ị 19. Thân em nh mi ng bánh xèo, ư ế N m trên ch n b p... bi t mèo nào tha ằ ạ ế ế 20. Thân em t a m t cánh h ng, ự ộ ồ . N i trôi gi a c nh mênh mông đ t tr i ổ ữ ả ấ ờ 21.Thân em nh trái xoài trên cây ư Gió đông, gió tây,gió nam,gió b c ắ Nó đánh lúc la lúc l c trên cành ắ M t mai r i xu ng bi t đành vào tay ai? ộ ơ ố ế 22. Thân em nh t chín cây ư ớ Càng t i ngoài v càng cay trong lòng. ươ ỏ 23. Thân em nh rau mu ng d i h ư ố ướ ồ Nay chìm mai n i bi t ngày mô cho thành? ổ ế 24.Thân em nh ph n con rùa ư ậ Lên đình đ i h c xu ng chua đ i bia ộ ạ ố ồ 25.Thân em nh h c đ u đình ư ạ ầ Mu n bay ch ng c t n i mình mà bay ố ẳ ấ ổ 26. Thân em nh trái b n trôi ư ầ Gió d p sóng d i bi t tát v đâu ậ ồ ế ề 27. Thân em nh gi ng gi a đình ư ế ữ Ng i ngoan r a m t ng i phàm r a chân ườ ử ặ ườ ử
— Xem thêm —
Bình luận