CẢM NHẬN HÌNH ẢNH BẾP LỬA TRONG BÀI THƠ BẾP LỬA CỦA BẰNG VIỆT

Số trang: 3
Mã số: 188069
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-06 05:30:17
CẢM NHẬN HÌNH ẢNH BẾP LỬA TRONG BÀI THƠ "BẾP LỬA" CỦA BẰNG VIỆT Web Vô Thng su tm & gii thiu 1 C M NH N HÌNH NH B P L A TRONG BÀI TH "B P L A" C A B NG VI T Quê h ng - hai ch thiêng liêng mà trong tim mi ngi ai cng dành mt tình cm riêng. Nh ng tình cm y tht cao p và áng trân trng. Ai i xa ni t khách quê ngi vn luôn h ng v quê hng - ni chôn rau ct rn. Trong tâm khm mi ngi, ai cng lu gi nhng âm thanh, c nh sc quê nhà, nhng k nim cm ng và nht là ting ru u , du ngt ca m, mái tóc b c ph ca bà - ngi ã tn to chm chút, nuôi ta khôn ln. Bài th Bp la ca Bng Vit ã thi mt ngun sng mi thc tnh nhng nm tháng tui th vào lòng tri u con ngi. Nhng tình cm p y c din t rt th... B p la là ting th ca mt tm lòng có ci ngun ca mt tâm hn nhy cm và tinh t, phong phú và m i m. Trong ni nh ca nhà th, hình nh ngi bà bao gi cng hin lên cùng b p la. Vì hoàn cnh gia ình, b m i kháng chin, tui th Bng Vit sng cùng bà. M i ngày ca tui th ln n u bt u t ngn la bà nhen. S sng ca cháu ã c nhen lên và gi gìn cùng ngn la y. t nào, ngn la cng là ci ngun ca s sng, bp l a nào cng nhc nhn, tn to, bp la nào cng nng m, p iu. Trong tâm th c ca tác gi, “mt bp la p iu nng m” luôn túc trc, lng ng; hìh nh bà sóng ôi vi hình nh bp la, gn vi s chm chút cho a cháu luôn xa cha m. Web Vô Thng su tm & gii thiu 2 “M t bp la” là ng n cõi cao sâu trong kí c ca mi ngi v hi m gia ình nht là khi xa nhà s ng ni xa l và ip ng ngày dùng din t cm xúc ang dâng lên cùng vi kí c, hi tng. Bp la hin lên nng nàn trong tình cm, dt dào trong cm xúc. Toàn bài gi ng cm thng, nh nhung da dit nh mun trào dâng ln át tt c. M i k nim thc dy là bit bao tâm tình sng dy. Mi k nim c bao bc trong ni nh th ng va trào dâng va sâu lng. C bài th là mt dòng tâm trng, mt dòng hi c. Ngn t s vic sut my chc nm tri ch xuay quanh hình nh bp la ca bà. La là ánh sáng, la là h i m. Bp la lng thâm nuôi dng mi gia ình, nuôi dng c s sng này. Nép mình trong b p có gì mc mc, khiêm nhng hn bp la? nhng cng có gì cao quý thiêng liêng h n? Cho nên nh v bp la là nh v bà. B ng Vit ã thi bng lên ht thy nhng bp la “p iu nng m” trong ký c ca mi chúng ta. Và c mi tình bà cháu p nh trong truyn c tích ca nhà th cng nh riêng ca tu i th chùng mình. Trong th ca còn có mi tình bà cháu nào cm ng hn? Mi tình bà cháu p nh mt dòng sông, dòng sông êm m và trong vt, mt dòng sông ch y k nim. M t bp la và mt làn sng sm. Nhng k nim trôi qua theo mt nhc iu tâm tình âm th m thì trin miên nh ni nh cht th lan to trong tng con ch có c sc màu, hng v, ký c và hn ngi, tình ngi lan to vào cnh, p thành tình yêu quê hng. Ôi kì l và thiêng liêng - bp la! ó là li tht lên t nim trân trng, bit n cng là li tht lên khi cht nhn ra trong mt vt n s, li n náu bao iu kì diu. Hình nh bp la c cháy, trong nhng k nim ca tình bà cháu. Cháu b t u bit n mùi khói t khi lên bn, thì ó cng là nhng nm ói kh, chin tranh ác li t. Bi th mùi khói t nhng nm u i n tn bây gi vn c còn nguyên trong kí c, chng th tiêu tan. “Lên bn tui cháu ã quen múi khói”… on th tht cm ng, dù cho ng n la hung tàn ca gic ang thiêu hu làng xóm thì chính bp la m cùng, ân cn ca bà ang nhen lên s sng. Bà ã chu ng tt c vt v, khó khn, hy sinh, mt mát. Vì vy nh ng gì b thiêu cháy trong ngn la dã man, k l thay ang hi sinh trong ngn la ca lòng bà. Ng n la y, bp la y ã si m tâm hn a cháu ngây th t nhng tháng nm lên b n. Kì l và thiêng liêng nht là tình yêu quê hng, x s bt u t s gn bó vi nhng gì n s, bình d và gn gi nht. Tình bà cháu gn bó vi lòng yêu nc tht thiêng liêng, cao c . Cháu ln khôn trng thành trong ôi bàn tay nâng niu trong tm lòng yêu thng vo hn c a bà. Ngn la mà bà ã nhóm lên t “bp la” y ã si m và soi sáng cuc i i lên phía tr c ca cháu. Và a cháu hiu tho y ã ln, ã i ...
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu
Bình luận