Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-01 12:15:19
Giúp HS hiểu được - Đất trồng là gì ? - Vai trò đất trồng đối với cây trồng. - Đất trồng gồm những thành phần gì ? 2. Kĩ năng: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác 3. Thái độ: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác. Tiết PPCT:2 KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được - Đất trồng là gì ? - Vai trò đất trồng đối với cây trồng. - Đất trồng gồm những thành phần gì ? 2. Kĩ năng: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác 3. Thái độ: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Tranh hình 2, sơ đồ 1 SGK/7, phiếu học tập 2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận IV. TIẾN TRÌNH 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện HS 3. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1. Trồng trọt có vai trò như thế nào trong đời sống nhân dân và nền kinh tế quốc dân? - Nêu ví dụ cho từng vai trò? (10đ) 2. Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt? Nêu ví dụ minh hoạ? (10đ) Đáp án - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nông sản để xuất khẩu. Nêu đúng 4 ví dụ phù hợp với 4 vai trò Soạn chuẩn bị bài đầy đủ Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu Nêu đúng 4 ví dụ phù hợp với 4 vai trò Soạn chuẩn bị bài đầy đủ Điểm 5đ 4đ 1đ 4đ 5đ 1đ 3. Giảng bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu Đất là tài nguyên thiên nhiên quý giá của quốc gia, là cơ sở cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy trước khi nghiên cứu các quy trình Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học * Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. - GV yêu cầu HS đọc mục 1 phần I trong SGK/7.  HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi: ? Cây trồng có thể sống ở đâu ? (trên đất ) ? Vì sao cây trồng sống trên đất mà không sống được trên đá ? (chỉ có bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất thì trên đó thực vật có thể sinh sống được còn trên đá thì không) - GV nêu ví dụ giúp HS phân biệt giữa đất với các vật thể tơi xốp khác: Ví dụ: Lớp than đá tơi xốp có phải đất trồng không? tại sao? (lớp than đá tơi xốp không phải là đất trồng vì thực vật không thể sinh sống trên lớp than đá được) - GV giảng đá được chuyển thành đất. Đất được hình thành từ đá mẹ do các I. Khái niệm về đất trồng 1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sống và sản xuất ra sản phẩm. yếu tố thời gian mưa, gió, nắng … phân hủy đá thành đất. ? Đất trồng là gì?  GV: Cây trồng sống trên đất vì đất có chứa nhiều chất dinh dưỡng. ? Em thường thấy cây trồng sống ở môi trường nào? (đất, nước) - GV treo tranh hình 2 SGK/7 yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi: ? Cây sống trong môi trường đất như thế nào? Do đâu mà cây trồng đứng vững và thẳng?(Cây đứng thẳng và đứng vững hơn. Do trong đất chứa nhiều chất dinh dưỡng, oxy, nước…) ? Cây trồng trong môi trường nước như thế nào?(Cây không đứng vững, muốn cho đứng vững thì phải có giá đở) ? So sánh cây trồng trong môi trường đất và nước như thế nào ? - GV ghi bảng ...
— Xem thêm —
Bình luận