22TCN 222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy phần 2

Số trang: 6
Mã số: 186592
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-07 05:06:16
22TCN 222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy. Tiêu chuẩn dùng để xác định các tải trọng, tác động do sóng và do tàu khi thiết kế mới hoặ thiết kế cải tạo các công trình giao thông ở sông, ở biến..
— Xem thêm —
Bình luận