MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ LỌC ĐỘC TCVN 3741- 82 CÔNG NGHIỆP - HỘP LỌC Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng khí (P1)

Lượt xem: 217
Số trang: 0
Mã số: 185865
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-07 16:19:21
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của
hộp lọc chống các chất độc dạng khí : Sunfu- hydrua. lưu huỳnh diolit, arnoniac,
asenhydrua.
Nội dung của phương pháp này là xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đưa hỗn
hợp không khí với khí độc vào hộp lọc đến lức xuất hiện sau hộp lọc lượng khí độc ứng
với một nồng độ cho phép phát hiện được bằng chất chỉ thị Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc chống các chất độc dạng khí : Sunfu- hydrua. lưu huỳnh diolit, arnoniac, asenhydrua. Nội dung của phương pháp này là xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đưa hỗn hợp không khí với khí độc vào hộp lọc đến lức xuất hiện sau hộp lọc lượng khí độc ứng với một nồng độ cho phép phát hiện được bằng chất chỉ thị
— Xem thêm —