Ca dao bằng lòng Ca dao bằng lòng Anh đừng có nói bá nhăng, Em chưa gá nghĩa kim bằng nơi đâu. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá nhăng: Nói bậy bạ, lung tung Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38311 ) Anh em cốt nhục đồng bào Kẻ sau ngư

Lượt xem: 247
Số trang: 0
Mã số: 185195
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-08 06:49:49
Ca dao bằng lòngCa dao bằng lòng Anh đừng có nói bá nhăng, Em chưa gá nghĩa kim bằng nơi đâu. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá nhăng: Nói bậy bạ, lung tung Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38311 ) Anh em cốt nhục đồng bào Kẻ sau người trước phải hầu cho vui Lọ là ăn thịt ăn xôi Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 314 ) Anh thương em đáo để vô cùng, Nhưng không biết lòng cha với mẹ có bằng lòng anh không. Ca dao bằng lòngCa dao bằng lòng Anh đừng có nói bá nhăng, Em chưa gá nghĩa kim bằng nơi đâu. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá nhăng: Nói bậy bạ, lung tung Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38311 ) Anh em cốt nhục đồng bào Kẻ sau người trước phải hầu cho vui Lọ là ăn thịt ăn xôi Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 314 ) Anh thương em đáo để vô cùng, Nhưng không biết lòng cha với mẹ có bằng lòng anh không.
— Xem thêm —