ỨNG DỤNG LIÊN HỆ GIỮA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRONG CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

Lượt xem: 0
Số trang: 27
Mã số: 185126
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 27
Sao chép
ĐỀ TÀI
“ỨNG DỤNG LIÊN HỆ GIỮA
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ
CHUYỂN ĐỘNG
TRÒN ĐỀU ĐỂ GIẢIC BÀI
TOÁN TRONG CHƯƠNG DAO
ĐỘNG CƠ”
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Sáng kiến kinh nghiệm Bùi Thị Thắm-THPT Nguyễn Viết Xuân
1
MỞ ĐẦU
A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trang
I. Thực trạng của vấn đề.......................................................................... 2
II. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu .............................................. 2
III. Phạm vi của đề tài.............................................................................. 2
B. NỘI DUNG
I.Cơ sở lí thuyết ........................................................................................ 3
I.1.Liên hgiữa dao động điu hòa và chuyển động tròn đều ............... 3
I.2.Cách xác định vị trí ban đầu của chất điểm…………………………4
II.ỨNG DỤNG GIẢI CÁC BÀI TP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ
II.1. Dạng toán xác định các đại lượng,viết phương trình dao động……6
II.2. Dạng toán xác định thời điểm, thời gian………………………8
II.3.Dng toán xác tìm vị trí, khoảng cách, quãng đường vật đi được…..14
II.4.Dng toán hai vật dao động………………………………………17
II.5.Bài tập đề nghị……………………………………………………20
C.KT LUẬN................................................................................………25
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Sáng kiến kinh nghiệm Bùi Thị Thắm-THPT Nguyễn Viết Xuân
2
ỨNG DỤNG LIÊN H GIỮA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CHUYN ĐỘNG
TRÒN ĐỀU ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRONG CHƯƠNG DAO ĐỘNG
A
A
.
.
Đ
Đ
T
T
V
V
N
N
Đ
Đ
I
I
.
.
L
L
í
í
d
d
o
o
c
c
h
h
n
n
đ
đ
t
t
à
à
i
i
Trong nhng m gần đây Bộ GD-ĐT đã áp dụng hình thức thi trắc nghim khách quan
trong thi tốt nghip THPT cũng như tuyển sinh đại học, cao đẳng đối vi nhiều n
học trong đó mộn vật lý. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan đòi hỏi học sinh phải
kiến thức rộng, xuyên suốt chương trình kĩ năng làm i, tr li câu trắc
nghim nhanh chóng. Bi vậy,với mỗi bài toán đề ra, người giáo viên không chhướng
dẫn học sinh hiểu bài mà phải tìm cách gii nhanh nhất có thể.
Việc sử dụng mối liên hgiữa dao động điều hòa chuyn động tròn đều để giải
các bài tp dao động đã thỏa mãn được điều đó. Tuy nhiên, không phải học sinh nào
cũng nắm được thuần thục và nhanh nhy công cnày do c em rất lúng túng khi dùng
đường tròn lượng giác ktưởng tượng được stương tự giữa hai loại chuyển động
này. Trên thực tế, đã khá nhiu đề tài nghiên cứu xung quanh vấn đề này đã thu
được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, các tác gichưa hoặc còn ít khái qt lại vấn
đề, tổng hợp thành cách nhnhanh, rất ít hoặc chưa đề cập đến bài toán có nhiều vật dao
động .Để giúp các em dễ dàng hơn khi tiếp cận, có cái nhìn tng quát và có cơ sđể giải
quyết các bài tập chương sau, tôi chn và nghiên cu đề tài:
ỨNG DỤNG LIÊN HỆ GIỮA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ CHUYỂN ĐỘNG
TRÒN ĐỀU ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRONG CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ”
I
I
I
I
.
.
N
N
h
h
i
i
m
m
v
v
v
v
à
à
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
p
p
h
h
á
á
p
p
n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n
c
c
u
u
Đề tài này vn dụng mối liên hgiữa dao động điều hòa chuyn động tròn đều để
đưa ra phương pháp giải các dạng bài tập chương dao động cơ.
Trên sở những kết quả đã nghiên cứu chương y sgiúp cho c em học sinh
giải quyết được i tập liên quan các chương tiếp theo như ng , Điện xoay chiều
hay mạch dao động LC ...
I
I
I
I
I
I
.
.
P
P
h
h
m
m
v
v
i
i
c
c
a
a
đ
đ
t
t
à
à
i
i
Đề tài nghiên cu một vấn đề tương đối khó, đề cập đến các dạng bài tập nâng cao
thường gặp trong đề thi TSĐH, CĐ. Với phạm vi một Sáng kiến - Kinh nghiệm
trường THPT chúng tôi chỉ đề cập đến một số vấn đề:
-Phương pháp gii các bài tập phần dao động cơ
-Gii thiệu một số trường hợp vận dụng.
Tải xuống 10,000₫ (27 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-23 15:28:06
— Xem thêm —