Sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn tạo hình lớp 3-4 tuổi – Bài 23: Nặn tròn làm bánh (đề tài)

Số trang: 2
Mã số: 185070
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn tạo hình lp 3-4 tuổi – Bài 23: Nặn
tròn làm bánh (đề tài)
Bài 23: Nặn tròn làm bánh (đề tài)
1. Yêu cầu:
- Luyện cách xoay tròn tạo nên các loại bánh.
- Khuyến khích trẻ đặt tên sản phẩm một cách sáng tạo.
2. Chuẩn bị:
- Một số bánh cô nặn mẫu.
- Bảng con và đất nặn cho từng trẻ.
3. Hướng dẫn:
(————hình ảnh—————)
- Cho trẻ xem cô vẽ hoa, gợi ý để trẻ đoán tên hoa, màu hoa.
- Cô hỏi trẻ về ý thích của trẻ sẽ vẽ hoa gì.
- Trthực hiện: Cô gợi ý cho trẻ vẽ nhiều loại hoa và tô màu.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Cho trẻ xem tranh của cả lớp, gọi tên các loại hoa mà trẻ thích. Cô khen chung cả
lp.
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 21:07:14
Bài 23: Nặn tròn làm bánh (đề tài) 1. Yêu cầu: - Luyện cách xoay tròn tạo nên các loại bánh. - Khuyến khích trẻ đặt tên sản phẩm một cách sáng tạo. 2. Chuẩn bị: - Một số bánh cô nặn mẫu. - Bảng con và đất nặn cho từng trẻ. 3. Hướng dẫn: (————hình ảnh—————) - Cho trẻ xem cô vẽ hoa, gợi ý để trẻ đoán tên hoa, màu hoa. - Cô hỏi trẻ về ý thích của trẻ sẽ vẽ hoa gì. - Trẻ thực hiện: Cô gợi ý cho trẻ vẽ nhiều loại hoa và tô màu. Sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn tạo hình lớp 3-4 tuổi – Bài 23: Nặn tròn làm bánh (đề tài) Bài 23: Nặn tròn làm bánh (đề tài) 1. Yêu cầu: - Luyện cách xoay tròn tạo nên các loại bánh. - Khuyến khích trẻ đặt tên sản phẩm một cách sáng tạo. 2. Chuẩn bị: - Một số bánh cô nặn mẫu. - Bảng con và đất nặn cho từng trẻ. 3. Hướng dẫn: (————hình ảnh—————) - Cho trẻ xem cô vẽ hoa, gợi ý để trẻ đoán tên hoa, màu hoa. - Cô hỏi trẻ về ý thích của trẻ sẽ vẽ hoa gì. - Trẻ thực hiện: Cô gợi ý cho trẻ vẽ nhiều loại hoa và tô màu. - Cho trẻ xem tranh của cả lớp, gọi tên các loại hoa mà trẻ thích. Cô khen chung cả lớp.
— Xem thêm —
Bình luận