Sáng kiến kinh nghiệm môn thủ công lớp 1 – bài 14 gấp cái ví

Số trang: 4
Mã số: 184721
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Sáng kiến kinh nghiệm môn thủ công lớp 1
bài 14 gấp cái ví
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Môn: Thcông
Tuần: Tiết:
Lớp: 1D
KẾ HOẠCH BÀI DY
Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
20……
Bài 14: GẤP CÁI VÍ
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách gấp cái ví bằng giấy
_ Gấp được cái ví bằng giấy
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví
_ 1 tờ giấy vở HS
_ V thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TG
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ĐDDH
3. Hc sinh thực hành gp cái ví:
_ GV nhắc lại qui trình g
ấp ví theo 3
bước.
+ Bước 1– Lấy đường dấu giữa
+ Bước 2 – Gấp 2 mép ví:
+ Bước 3 – Gấp túi ví:
_ Trong lúc HS thc h
ành, GV quan
sát, giúp đỡ những em còn lúng túng
_ Trình bày sản phẩm:
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Tổ chức trình bày và sdụng sản
phẩm
+ Chọn sản phẩm đẹp để tuyên
dương.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị của học sinh
_ Quan sát
_Thực hành gấp ví
+ Để dọc tờ giấy, mặt màu úp
xuống. Khi gấp phải gấp từ dư
ới
lên, 2 mép giấy khít nhau (h1)
+ Gấp đều phẳng 2 mép ví, miết
nhẹ tay cho thẳng (h4)
+ Gấp 2 mép ví vào trong sát
đường dấu giữa (không gấp
lệch, không gấp chồng lên nhau)
Khi lật hình 7 ra mặt sau, để
giấy nằm ngang, gấp 2 phần
ngoài vào (h9)
* Gấp hoàn chỉnh cái ví – HS
trang trí sản phẩm.
_ Dán cái ví” vào vở.
Chuẩn bị 1 tờ giấy vở HS, giấy
màu.
-Vẽ qui
trình
mẫu
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 20:43:23
Bài 14: GẤP CÁI VÍ I.MỤC TIÊU: _ Biết cách gấp cái ví bằng giấy _ Gấp được cái ví bằng giấy II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: _ Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn _ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví 2.Học sinh: _ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví _ 1 tờ giấy vở HS _ Vở thủ công III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 2: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Sáng kiến kinh nghiệm môn thủ công lớp 1 – bài 14 gấp cái ví Môn: Thủ công Tuần: Tiết: Lớp: 1D KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ …….ngày ……..tháng…….năm 20…… Bài 14: GẤP CÁI VÍ I.MỤC TIÊU: _ Biết cách gấp cái ví bằng giấy _ Gấp được cái ví bằng giấy II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: _ Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn _ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví 2.Học sinh: _ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví _ 1 tờ giấy vở HS _ Vở thủ công III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 2: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ĐDDH 3. Học sinh thực hành gấp cái ví: _ GV nhắc lại qui trình gấp ví theo 3 bước. + Bước 1– Lấy đường dấu giữa + Bước 2 – Gấp 2 mép ví: + Bước 3 – Gấp túi ví: _ Trong lúc HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những em còn lúng túng _ Trình bày sản phẩm: _ Đánh giá sản phẩm: + Tổ chức trình bày và sử dụng sản phẩm + Chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương. 4.Nhận xét- dặn dò: _ Nhận xét tiết học: + Sự chuẩn bị của học sinh _ Quan sát _Thực hành gấp ví + Để dọc tờ giấy, mặt màu úp xuống. Khi gấp phải gấp từ dưới lên, 2 mép giấy khít nhau (h1) + Gấp đều phẳng 2 mép ví, miết nhẹ tay cho thẳng (h4) + Gấp 2 mép ví vào trong sát đường dấu giữa (không gấp lệch, không gấp chồng lên nhau) Khi lật hình 7 ra mặt sau, để giấy nằm ngang, gấp 2 phần ngoài vào (h9) * Gấp hoàn chỉnh cái ví – HS trang trí sản phẩm. _ Dán “cái ví” vào vở. Chuẩn bị 1 tờ giấy vở HS, giấy màu. -Vẽ qui trình mẫu + Tinh thần học tập _ Dặn dò: Làm bài “Gấp mũ ca lô”
— Xem thêm —
Bình luận