Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 20:40:06
I.Mục tiêu: - Đánh gia kiến thức, kĩ năng của hs qua sản phẩm gấp hình hoặc phối hợp gấp, cắt dán một trong những hình đã học. II.Gv chuẩn bị: - Các mẫu của bài: 1, 2, 3, 4, 5. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Kiểm tra (1-2 phút) Bài mới -Kiểm tra dụng cụ học tập của hs. -Nhận xét. Hoạt Thủ công (Tiết 10): Đề bài: ÔN TẬP CHƯƠNG I- PHỐI HỢP GẤP, CẮT DÁN HÌNH (T2) I.Mục tiêu: - Đánh gia kiến thức, kĩ năng của hs qua sản phẩm gấp hình hoặc phối hợp gấp, cắt dán một trong những hình đã học. II.Gv chuẩn bị: - Các mẫu của bài: 1, 2, 3, 4, 5. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS Kiểm tra (1-2 phút) Bài mới -Kiểm tra dụng cụ học tập của hs. -Nhận xét. -Các dụng cụ cần có trong tiết học. GT bài (1-2 phút) Hoạt động 1 Nhắc lại quy trình, sản phẩm có trong chương (6-8 phút) -Kiểm tra chương I… -Đề bài: Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I. -Gv nêu mục đích. Yêu cầu của bài kiểm tra: -Làm được một trong những sản phẩm đã học đúng thao tác, đúng quy trình. -Các hình phối hợp gấp, cắt, dán như ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ phải cân đối -Trước khi kiểm tra, gv cho hs nhắc lại tên các bài đã học trong chương. -Hs lắng nghe. -Hs nhắc lại tên các bài đã học trong chương I. -Hs quan sát các mẫu. Hoạt động 2 Thực hành bài kiểm tra (20-22phút) Hoạt động 3 Trưng bày và -Sau đó, gv cho hs quan sát lại các mẫu trong chương. -Gv đặt câu hỏi dựa vào quy trình thực hiện từng sản phẩm có trong chương. -Gv bổ sung, nhắc lại kiến thức, kĩ năng từng bài. -Gv tổ chức cho hs làm bài kiểm tra qua thực hành: gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. -Gv quan sát, giúp đỡ hs còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra. -Hs trả lời. -Hs lắng nghe. -Hs thực hành theo nhóm, mỗi nhóm chọn làm 1 trong những sản phẩm có trong chương I. -Hs trưng bày các sản phẩm. đánh giá sản phẩm ( 5-7 phút) Nhận xét- dặn dò (1-2 phút) -Các nhóm trình bày sản phẩm. -Gv nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành của hs theo 2 mức: hoàn thành và chưa hoàn thành. -Tuyên dương những em, nhóm có sản phẩm đẹp, trình bày sáng tạo. -Nhận xét về sự chuẩn bị , tinh thần, thái độ, kết quả thực hành của hs. -Dặn hs chuẩn bị giờ sau: Cắt dán chữ cái đơn giản. -Nhận xét các sản phẩm của nhóm bạn.
— Xem thêm —
Bình luận