Giáo án toán lớp 5 - TIẾT 66 : CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN, THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

Lượt xem: 1409
Số trang: 0
Mã số: 184253
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 20:13:23
MỤC TIÊU : Giúp HS : Hiểu được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thương là một số thập phân. Bước dầu thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân II. MỤC TIÊU : Giúp HS : Hiểu được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thương là một số thập phân. Bước dầu thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân II.
— Xem thêm —