Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 7: Động tác chân ư Trò chơi Kéo cưa lừa xẻ Mục tiêu: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Ôn trò chơi Kéo cưa

Lượt xem: 1134
Số trang: 0
Mã số: 184156
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-20 15:49:21
c
Mục tiêu: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
  c Mục tiêu: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.  
— Xem thêm —
Từ khóa: