Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 2 – học hát bài hát địa phương

Lượt xem: 330
Số trang: 0
Mã số: 184091
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 20:03:06
Tuần: 33 Ngày soạn: Tiết: 33 Ngày giảng: HỌC HÁT BÀI ĐỊA PHƯƠNG I. Yêu Cầu: - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu, biết biểu diễn các bài hát đã học. - Biết kết hợp hát và gõ đệm theo nhịp phách theo tiết tấu. - Thực hiện được trò chơi theo hướng dẫn với thái độ tích cực II. Chuẩn bị của giáo viên - Tập bài hát lớp 2. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách, …). - Máy nghe, băng nhạc mẫu. - Nghiên cứu kĩ trò chơi, tập hát trước bài Chim bay, Cò bay. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một trong những bài hát đã học. (Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo một tron ba cách: nhịp, phách, tiết tấu lời ca Tuần: 33 Ngày soạn: Tiết: 33 Ngày giảng: HỌC HÁT BÀI ĐỊA PHƯƠNG I. Yêu Cầu: - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu, biết biểu diễn các bài hát đã học. - Biết kết hợp hát và gõ đệm theo nhịp phách theo tiết tấu. - Thực hiện được trò chơi theo hướng dẫn với thái độ tích cực II. Chuẩn bị của giáo viên - Tập bài hát lớp 2. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách, …). - Máy nghe, băng nhạc mẫu. - Nghiên cứu kĩ trò chơi, tập hát trước bài Chim bay, Cò bay. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một trong những bài hát đã học. (Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo một tron ba cách: nhịp, phách, tiết tấu lời ca
— Xem thêm —