Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 19:14:28
1 Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Một hiện tượng thiên nhiên) I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Trên cơ sở, phân tích nghệ thuật quan sát, chọn lọc chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu “Mưa rào”, hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh mưa. - Biết chuyển những điều quan sát được về một cơn mưa thành một dàn ý chi tiết, với các phần mục cụ thể, biết trình bày dàn ý đó trước các bạn rõ ràng, tự nhiên. II. Đồ dùng dạy học: - Những ghi chép của HS khi quan sát một cơn mưa. - Bút dạ, 3 tờ giấy khổ to. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: - Bảng thống kê của tiết Tập làm văn - GV chấm 3 vở. - GV kiểm tra vở - GV nhận xét chung. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Hoạt động 2: Luyện tập (28’) Mục tiêu: HS trả lời các câu hỏi về bài “Mưa rào”. Cách tiến hành: a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Cho HS đọc bài và trả lời 4 câu hỏi.(SGK) - Cho HS làm việc. - Cho HS trình bày kết quả bài làm. - Một số HS phát biểu. - Nhận xét. - GV nhận xét, chốt ý. b) Hướng dẫn HS làm bài tập 3 (15’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Các em đã quan sát và ghi lại về một cơn mưa. Dựa vào những quan sát đã có, em hãy chuyển thành dàn bài chi tiết. - Cho HS làm bài. - HS đọc to bài ghi quan sát của mình về cơn mưa. - GV phát giấy, bút dạ cho 3 nhóm. - Cho HS trình bày kết quả. - Đại diện 3 nhóm dán kết quả. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét. Hoạt động 3:Củng cố, dặn dò.(2’) - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà hoàn chỉnh dàn ý. - Đọc trước và chuẩn bị bài sau. Rút kinh nghiệm : ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
— Xem thêm —
Bình luận