Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 10:23:02
Ngày soạn: 15/2/2011 Ngày dạy: 22/2/2011 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG GSTT: THIÊN CẨM TÚY BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Nêu được khái niệm của xinap. - Mô tả được cấu tạo của xinap - Trình bày được quá trình truyền tin qua xinap 2. Kĩ năng: - Quan sát hình ảnh, phát triển kiến thức. - Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, làm việc với sách giáo khoa - Phân tích khái quát, kiên kết nội dung kiến thức 3. Thái độ: - Hiểu được bản chất của điện tế bào, là cơ sở giải thích hiện tượng sinh lí. II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM: Cấu tạo xi nap hóa học. Cơ chế truyền tin qua xinap hóa hoc III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Tranh các loại xinap Tranh phóng to sơ đồ cấu tạo xinap, hình 30.2 Tranh phóng to sơ đồ truyền tin qua xinap, hình 30.3 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp Ngày soạn: 15/2/2011 Ngày dạy: 22/2/2011 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG GSTT: THIÊN CẨM TÚY BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Nêu được khái niệm của xinap. - Mô tả được cấu tạo của xinap - Trình bày được quá trình truyền tin qua xinap 2. Kĩ năng: - Quan sát hình ảnh, phát triển kiến thức. - Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, làm việc với sách giáo khoa - Phân tích khái quát, kiên kết nội dung kiến thức 3. Thái độ: - Hiểu được bản chất của điện tế bào, là cơ sở giải thích hiện tượng sinh lí. II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM: - Cấu tạo xi nap hóa học. - Cơ chế truyền tin qua xinap hóa hoc III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh các loại xinap - Tranh phóng to sơ đồ cấu tạo xinap, hình 30.2 - Tranh phóng to sơ đồ truyền tin qua xinap, hình 30.3 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin khác có bao mielin như thế nào? - Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao mielin theo cách nhảy cóc? 3. Đặt vấn đề: - Ở bài 29, các em đã biết lan truyền xung thần kinh dọc sợ thần kinh. Trong 1 cung phản xạ xung thần kinh được truyền qua sợi thần kinh đến cơ quan thực hiện. Như vậy có sự dẫn truyền xung thần kinh từ sợi thần kinhn sang sợi cơ, qua một bộ phận nối tiếp đó là xinap. Vậy xinap là gì? 4. Tiến trình dạy học A. Khái niệm và cấu tạo của xinap Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khái niệm Cho HS quan sát một số hình ảnh của xinap. + Xác định vị trí của xinap? GV dẫn: xinap nằm giữa 2 tế bào, giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ, hay là tế bào tuyến. - Có những kiểu xinap nào? - Xi nap là gì? GV dẫn: Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với các loại tế bào khác? - Trình bày khái niệm xinap. GV nhận xét và tổng kết. Có 2 loại xinap là xianp điện và xinap hóa học.. Xinap hóa học là phổ biến. Xinap có cấu tạo như thế nào? 2. Cấu tạo Quan sát hình 30.2, giới thiệu về hình ảnh. - Mô tả cấu tạo hóa học của xinap hóa học GV nhận xét: HS tham khảo thông tin SGK và quan sát hình ảnh - Xinap nằm giữa 2 tế bào. - Xinap thần kinh – thần kinh, xinap thần kinh – cơ, xinap thần kinh – tuyến. - Tên gọi theo tế bào mà thần kinh tiếp xúc. - Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với các loại tế bào khác như tế bào tuyến, tế bào cơ. - Xinap gồm có: Màng trước, màng sau, khe xinap, chùy xinap + Màng trước: Phình to làm thành chùy xinap ( cúc). Các túi nhỏ chứa chất môi giới hóa học như: axetincolin, adrenalin, một số ti thể. + Màng sau: có nhiều enzime, thụ thể nhận chất trung gian hóa học. + Khe xinap:giữa màng trước và màng sau. GV nhấn mạnh: Mỗi xinap chỉ có 1 loại chất trung gian hóa học. Chất trung gian phổ biến nhất ở động vật là axetincolin, noradrenalin, Ngoài ra còn nhiều chất trugn gian khác như dopamin, serotorin. Nội dung: I. Khái niệm và cấu tạo 1. Khái niệm xinap: - Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với các loại tế bào khác như tế bào tuyến, tế bào cơ. - Các kiểu xinap: Xinap thần kinh – thần kinh, xinap thần kinh – cơ, xinap thần kinh – tuyến. 2. Cấu tạo: + Màng trước: Phình to làm thành chùy xinap ( cúc). Các túi nhỏ chứa chất trung gian hóa học như: axetincolin, adrenalin, một số ti thể. + Màng sau: có nhiều enzime, thụ thể nhận chất trung gian hóa học. + Khe xinap:giữa màng trước và màng sau. - Chất trung gian phổ biến nhất ở động vật là axetincolin, noradrenalin, Ngoài ra còn nhiều chất trugn gian khác như dopamin, serotorin B. Quá trình truyền tin qua xinap. Thông tin truyền dưới dạng Xung thần kinh khi đến xinap tiếp tục được lan truyền qua xinap. Quá trình truyền tin qua xinap diễn ...
— Xem thêm —
Bình luận