Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 18:11:04
Tuần 7 Ngày soạn: 18/10/2010 Ngày giảng: 19/10/2010 Bài 7: Vẽ theo mẫu VẼ CÁI CHAI I/ Mục tiêu - Tạo cho học sinh thói quen quan sát, nhận xét h/dáng các đồ vật xung quanh. - Biết cách vẽ và vẽ được cái chái gần giống mẫu. - Nhận biết được vẻ đẹp các hình dạng chai khác. * Hs khá, giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II/ Chuẩn bị GV: – Chọn một số chai có h/ dáng màu sắc, chất liệu khác để g/ thiệu. - Một số bài vẽ của học sinh lớp trước. HS : – Thước, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng. 2.Bài mới. b.Bài giảng a. Giới thiệu HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật lớp 3 -Sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật lớp 3 – bài vẽ cái chai Tuần 7 Ngày soạn: 18/10/2010 Ngày giảng: 19/10/2010 Bài 7: Vẽ theo mẫu VẼ CÁI CHAI I/ Mục tiêu - Tạo cho học sinh thói quen quan sát, nhận xét h/dáng các đồ vật xung quanh. - Biết cách vẽ và vẽ được cái chái gần giống mẫu. - Nhận biết được vẻ đẹp các hình dạng chai khác. * Hs khá, giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II/ Chuẩn bị GV: – Chọn một số chai có h/ dáng màu sắc, chất liệu khác để g/ thiệu. - Một số bài vẽ của học sinh lớp trước. HS : – Thước, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng. 2.Bài mới. a. Giới thiệu b.Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. - Giáo viên giới thiệu mẫu vẽ: + Cái chai có dạng hình gì? + Các phần chính của cái chai? + HS quan sát và trả lời. + Hình trụ. + Cổ chai, vai, miệng, thân và đáy. + Màu xanh, trắng. + Màu sắc? + Chai dung để làm gì? + Chai có hình dáng giống nhau hay khác nhau. Hoạt động 2: Cách vẽ: - Vẽ phác k/hình của chai, kẻ trục đánh dấu các điểm. - Quan sát mẫu để so sánh tỷ lệ các phần chính của chai (cổ, vai, thân). - Vẽ phác mờ hình dáng chai. - Sửa những chi tiết cho cân đối. - Vẽ màu hoặc vẽ đậm nhạt bằng chì đen. + Giáo viên cho các em xem các bài vẽ của các bạn năm trước để các em học tập cách vẽ. Y/c 4 Hs nhắc lại cách vẽ Hoạt động 3: Thực hành - Giáo viên giới thiệu những bài vẽ đẹp của học sinh. + Đựng nước, đựng rượu, bia. +Khác nhau. - Hs nhắc lại cách vẽ - Quan sát mẫu vẽ - So sánh tỷ lệ các phần chính của chai Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá. - Giáo viên thu một số bài đã hoàn thành và gợi ý học sinh nhận xét: + Bài vẽ nào giống mẫu hơn? + Bài nào có bố cục đẹp, chưa đẹp? - Học sinh tìm ra các bài vẽ mà mình thích. Dặn dò HS: - Về quan sát và nhận xét hình dáng một số loại chai. - Quan sát người thân: Ông, bà, cha mẹ…(Chuẩn bị cho bài 8.Vẽ chân dung).
— Xem thêm —
Bình luận