Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tiết 23: Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Lượt xem: 195
Số trang: 0
Mã số: 182175
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 18:03:32
Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn. - Nắm được ý chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho, biết nêu hoàn cảnh sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn. - Nắm được ý chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho, biết nêu hoàn cảnh sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to.
— Xem thêm —