Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 18:03:32
Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn. - Nắm được ý chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho, biết nêu hoàn cảnh sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to. Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tiết 23: Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn. - Nắm được ý chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho, biết nêu hoàn cảnh sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: 2 HS - 2 HS lần lượt lên làm BT 2, 3 của tiết trước. - Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: HS biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi điền vào chỗ trống. Cách tiến hành: a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1(8’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Cho HS quan sát tranh - HS quan sát tranh, trong SGK. làm bài cá nhân. Đọc bài tập. - Cho HS làm bài. - 3 HS làm bài vào giấy. - Cho HS trình bày. - 3 HS lên dán lên bảng. - Nhận xét. - GV nhận xét, chốt lại. b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2.(8’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả. - HS lần lượt ghép ý vào 3 câu. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét, chốt lại. c) Hướng dẫn HS làm bài tập 3 (12’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Cho HS đọc lại bài “Sắc màu em yêu”. Chọn viết khổ thơ trong bài. Viết một đoạn văn. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả. - HS trình bày đoạn văn đã viết. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.(2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà viết bài tập 3 vào vở. Rút kinh nghiệm : ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
— Xem thêm —
Bình luận