Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số

Số trang: 4
Mã số: 182087
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 17:57:43
- Mục tiêu - Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số tròn nghìn. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: - hát Hoạt động học Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số A- Mục tiêu - Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số tròn nghìn. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: - hát 2/ Luyện tập: * Bài 1:- BT yêu cầu gì? - Gọi 3 HS làm trên bảng - Chấm, chữa bài. * Bài 2:- Đọc đề? - X là thành phần nào của phép tính? - Nêu cách tìm X? - Gọi 2 HS làm trên bảng - Chữa bài, đánh giá. - Thực hiện phép chia - Lớp làm phiếu HT 1608 4 2035 5 4218 6 00 402 03 407 01 703 08 35 18 0 0 0 - Tìm X - thừa số chưa biết - Lấy tích chia cho thừa số đã biết - Lớp làm nháp a) X x 7 = 2107 b) 8 x X = 1640 X = 2107 : 7 X = * Bài 3:- BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - Muốn tìm số gạo còn lại ta làm ntn? - Ta cần tìm gì trước? cách làm? - Gọi 1 HS làm trên bảng - Chấm , chữa bài. * Bài 4: - Đọc đề? - Nêu cách nhẩm? - Nhận xét, cho điểm. 1640 : 8 X = 301 X = 205 - HS nêu - HS nêu - Lấy số gạo có trừ số gạo đã bán. - Tìm số gạo đã bán.( lấy số gạo đã có chia 4) - Lớp làm vở Bài giải Số gạo đã bán là: 2024 : 4 = 5069 kg) Cửa hàng còn lại số gạo là: 2024 - 506 = 1518( kg) Đáp số: 1518 kg gạo - Tính nhẩm 3/ Củng cố: - Hệ thống nội dung bài ôn. - Dặn dò: Ôn lại bài. - Nêu miệng 6000 : 3 = Nhẩm : 6 nghìn : 3 = 2 nghìn Vậy : 6000 : 3 = 2000
— Xem thêm —
Bình luận