Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 17:56:57
Mục tiêu - Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. - Rèn KN SS số có 4 chữ số và XĐ trung điểm của đoạn thẳng. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Phiếu HT- Bảng phụ HS : SGK. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. A- Mục tiêu - Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. - Rèn KN SS số có 4 chữ số và XĐ trung điểm của đoạn thẳng. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Phiếu HT- Bảng phụ HS : SGK. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Nêu quy tắc SS số có 4 chữ số? - Nhận xét, cho điểm. 3/ Luyện tập. * Bài 1: - BT yêu cầu gì? - Muốn điền dấu đúng ta làm ntn? - Gọi 2 HS làm trên bảng, mỗi HS làm 1 cột. - Chữa bài, nhận xét. * Bài 2: - Đọc đề? - Muốn xếp được các số theo thứ tự đó ta cần làm gì? - hát - 2- 3 HS nêu - Điền dấu ; < = - So sánh các số có 4 chữ số. - Lớp làm phiếu HT 7766 < 7676 1000g = 1kg 9102 < 9120 950g < 1kg 5005 4905 1km < 1200m - Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé. - SS các số có 4 chữ số với nhau - Chấm bài, nhận xét * Bài 3: - BT có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào? - Thi viết nhóm đôi - Gọi 2 HS thi trên bảng. - Chữa bài, nhận xét. * Bài 4: - BT yêu cầu gì? - Nêu cách xác định trung điểm của đoạn thẳng? - Gọi 2 HS làm trên bảng rồi xếp. a) 4082; 4208; 4280; 4808 b) 4808; 4280; 4208; 4082. - Có 4 yêu cầu. Viết số bé, lớn nhất có 3 chữ số, 4 chữ số. - HS thi viết + Số bé nhất có 3 chữ số là : 100 + Số lớn nhất có 3 chữ số là : 999 + Số bé nhất có 4 chữ số là : 1000 + Số lớn nhất có 4 chữ số là : 9999 - XĐ TĐ của đoạn thẳng AB và CD. - 2- 3HS nêu - Lớp làm phiếu HT + Trung điểm của đoạn thẳng AB - Chữa bài, nhận xét 4/ Củng cố: - Nêu cách SS số có 4 chữ số? - Cách XĐ trung điểm của đoạn thẳng. + Dặn dò: Ôn lại bài. ứng với số 300. + Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số 200. - HS nêu
— Xem thêm —
Bình luận