Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Góc vuông, góc không vuông

Lượt xem: 1355
Số trang: 0
Mã số: 182070
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 17:56:09
- Mục tiêu: - HS làm quen với các khái niệm: góc, góc vuông và góc không vuông. Biết dùng êke để nhận biết góc vuông và góc không vuông, vẽ góc vuông. - Rèn KN nhận biết và vẽ góc vuông. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng: GV : Êke, thước dài, phấn màu. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Làm quen với góc. - Yêu cầu HS quan sá - Mục tiêu: - HS làm quen với các khái niệm: góc, góc vuông và góc không vuông. Biết dùng êke để nhận biết góc vuông và góc không vuông, vẽ góc vuông. - Rèn KN nhận biết và vẽ góc vuông. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng: GV : Êke, thước dài, phấn màu. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Làm quen với góc. - Yêu cầu HS quan sá
— Xem thêm —