Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 17:22:05
I. MỤC TIÊU : Học sinh kẻ,cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào đơn giản. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp : 2. Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn. 3. Bài mới : Hát tập thể. Bài dạy : Cắt dán hàng rào đơn giản ( tiết 2 ) I. MỤC TIÊU : Học sinh kẻ,cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào đơn giản. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập thể. 2. Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Hoạt động 1 : Hướng dẫn cách cắt dán hàng rào. Mục tiêu : Giáo viên nhắc lại quy trình cắt dán hàng rào đơn giản. Giáo viên gọi học sinh nhắc lại nhanh gọn. Giáo viên hướng dẫn cách cắt dán hàng rào : - Kẻ 1 đường chuẩn ( dựa vào đường kẻ ô tờ giấy ). - Dán 4 nan giấy đứng,các nan cách nhau 1 ô. - Dán 2 nan ngang,nan ngang thứ nhất cách đường chuẩn 1 ô,nan ngang thứ 2 cách đường chuẩn 4 Học sinh nhắc lại quy trình cắt dán hàng rào. Học sinh quan sát. Học sinh làm từng bước theo sự nhắc nhở của giáo viên. Học sinh thực hành,trình bày sản phẩm. ô.  Hoạt động 2 : Học sinh thực hành. Mục tiêu : Học sinh thực hành cắt dán hàng rào trên giấy màu đúng mẫu. Giáo viên khuyến khích học sinh có thể dùng bút màu trang trí cảnh vật trong vườn sau hàng rào. 4. Củng cố – Dặn dò : Giáo viên nhắc lại các bước kẻ,cắt dán hàng rào và cách trang trí. 5. Nhận xét : - Thái độ học tập,sự chuẩn bị đồ dùng học tập. - Kỹ năng thực hành. - Chuẩn bị cắt dán và trang trí hình ngôi nhà.
— Xem thêm —
Bình luận