Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

Số trang: 5
Mã số: 181448
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 17:16:11
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương. - Có ý thức gắn bó với quê hương. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 62, 63. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Hoạt động công nghiệp, thương mại. -Gv nêu câu hỏi: +Các hoạt động như khai thác khoáng sản, -3 hs trả lời. luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động gì? +Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động gì? +Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi em ở ? -Gv nhận xét. B.Bài mới: -GT bài. HĐ 1: Làm việc theo nhóm ( 10-12 phút) -Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs quan Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ. I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương. - Có ý thức gắn bó với quê hương. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 62, 63. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hs A.Bài cũ (5 phút) B.Bài mới: HĐ 1: Làm việc theo nhóm ( 10-12 phút) -Hoạt động công nghiệp, thương mại. -Gv nêu câu hỏi: +Các hoạt động như khai thác khoáng sản, luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động gì? +Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động gì? +Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi em ở ? -Gv nhận xét. -GT bài. -Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát tranh trong SGK và thảo luận theo nhóm. -3 hs trả lời. -Quan sát và thảo luận theo nhóm. +Hình 1 vẽ cảnh gì? +Hình 2 vẽ cảnh gì? +Hình 3 vẽ cảnh gì? Nêu sự khác nhau giữa làng quê và đô thị và ghi lại kết quả theo bảng dưới đây: Làng quê Đô thị Phong cảnh, nhà cửa Hoạt động sinh sống chủ yếu của nhân dân Đường sá, hoạt động giao thông Cây cối -Làng quê ở đồng bằng. -Làng quê ỏ miền núi. -Đô thị. -Các nhóm quan sát tranh, thảo luận và ghi vào phiếu học tập. -Bước2: Đại diện các nhóm lên trình bày Kêt quả thảo luận. -Gv căn cứ vào kết quả trình bày của các nhóm, nhận xét, phân tích và nêu rõ sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. -Đại diện các nhóm trình bày. -Nhóm bạn bổ sung. HĐ 2 Thảo luận nhóm ( 7-10 phút) -Kết luận: Ở làng quê, người dân sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề thủ công khác… xung quanh nhà thường có vườn cây, chuồng, trại, đường làng nhỏ, ít người qua lại, ở đô thị, người dân thường đi làm trong công sở, cửa hàng, nhà máy…, nhà ỏ tập trung san sát, đường phố có nhiều người và xe cộ qua lại. -Giáo dục môi trường, dân số: Ở đô thị đông vui, hoạt động kinh tế sôi động song vấn đề môi trường như rác thải, khói, bụi, đang xuống cấp nghiêm trọng, trường học bệnh viện quá chật vì người đông, không có không gian cho hs vui chơi, rèn luyện thân thể. -Mục tiêu: Kể được tên một số nghề nghiệp mà người dân ở làng quê và đô thị thường làm. -Tiến hành: -Bước 1: Chia nhóm: -Gv chia các nhóm, mỗi nhóm căn cứ vào thảo luận ỏ hoạt động để tìm ra sự khác biệt về nghề nghiệp của người dân ỏ làng quê và đô thị. -Hs lắng nghe. -Hs tham gia phát biểu về môi trường ỏ làng quê và đô thị, về dân số. -Thảo luận nhóm để tìm ra sự khác biệt giữa làng quê và đô thị. HĐ 3: Vẽ tranh (11-12 phút) -Bước2: Một số nhóm trình bày kết quả theo bảng sau: Nghề nghiệp ỏ làng quê Nghề nghiệp ỏ đô thị -trồng trọt - - - -buôn bán - - - -Bước 3: Căn cứ vào kết quả thảo luận, gv giới thiệu cho các em biết thêm về sinh hoạt của làng quê để các em hiểu khi chưa có cơ hội đến thăm. -Kết kuận: -Ỏ làng quê, người dân sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề thủ công khác. -Ỏ đô thị, người dân thường đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy… -Mục tiêu: khắc sâu và tăng thêm những hiểu biết của hs về đất nước: +Nơi em đang ở là làng quê hay đô thị? -Tiến hành: -Gv nêu chủ đề: Hãy vẽ về thành phố quê em. -Hs lắng nghe. -Đô thị. Nhận xét- dặn dò ( 2 phút) -Yêu cầu mỗi em vẽ một tranh. -Hv trình bày tranh. -Gv và cả ...
— Xem thêm —
Bình luận