Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ NHẤT

Lượt xem: 1006
Số trang: 0
Mã số: 181402
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 17:13:11
I -/MỤC TIÊU : Học xong bài này HS biết : - Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân . - Kể lại được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược . - Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến . II-/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Lược đồ Phiếu học tập III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I -/MỤC TIÊU : Học xong bài này HS biết : - Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân . - Kể lại được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược . - Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến . II-/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Lược đồ Phiếu học tập III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
— Xem thêm —