ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỘC THÂN

Số trang: 1
Mã số: 181043
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-07-27 12:32:41
Tài liệu tham khảo về đơn đề nghị xác nhận độc thân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỘC THÂN Kính gửi: UBND XÃ DỊ NẬU - THẠCH THẤT – HÀ NỘI. Tôi tên: Nguyễn Văn Tuấn Sinh năm: 1985 ................................................... CMND số: 111944190 …………………cấp ngày 05/ 12 / 2002 nơi cấp CA Hà Tây. . . . . Thường trú tại: Xã Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Nội ........................................................... ............................................................................................................................................. Hiện nay tôi đang làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô ......... .................................................................................................................................................. Theo yêu cầu từ phía Ngân hàng, nay tôi làm đơn này Kính mong UBND Xã Dị Nậu - Thạch Thất xác nhận cho tôi hiện nay đang độc thân. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xác nhận của địa phương Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2010 Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên)
— Xem thêm —
Bình luận