Giáo án lớp 5 môn Mỹ Thuật: BÀI 23: Vẽ tranh ĐỀ TÀI TỰ CHỌN I. MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Hiểu sự phong phú

Số trang: 5
Mã số: 180883
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
BÀI 23: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
I.
MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
-
Hiểu sự phong phú của đề tài tự chọn.
-
Biết cách tìm chủ đề
-
Vẽ được tranh theo chủ đề đã chọn.
-
* Sắp xếp hình vcân đối, biết chọn màu, vmàu phù hợp, rõ đ
tài.
II.
CHUẨN BỊ
1.
Giáo viên
-
Giáo án.
-
Tranh ảnh các đề tài khác nhau.
-
Bài vẽ của học sinh lớp trước.
2. Học sinh
-
Sách, vở , dụng cụ học vẽ.
3. Phương pháp dạy học
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-
Quan sát, trực quan, vấn đáp - gợi mở, luyện tập.
III.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
-
Ổn định lớp:
-
Kiểm tra bài cũ:
NỘI
DUNG
CƠ BẢN
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG
HS
1
Tìm,
chọn nội
dung đề
tài
-
Giới thiệu bài
-
Giới thiệu tranh ảnh các đề
-
Đặt câu hỏi thảo luận:
Tranh vẽ đề tài gì?
Những hình ảnh trong
tranh?
Liệt kê những đề tài em
biết và gồm những nội
dung gì?
-
Quan sát theo
nhóm.
-
Tr lời theo
nhóm và b
sung đầy đủ.
Th
diều, đá cầu,
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
3
Cách v
tranh
Minh họa
Thực
Vui chơi ngày hè:
Nhà trường:vệ sinh lớp,
chào cờ, …
Cảnh đẹp quê hương:
miền i, biển
Chốt ý chính:
Đề tài t chọn rất phong
phú, cần tìm nội dung yêu
thích, hình ảnh phù hợp.
-
Treo hình gợi ý cách vẽ hoặc
minh hoạ bảng.
-
Các bước vẽ:
Vẽ các hình ảnh chính.
Vhình ảnh phụ cho sinh
động.
về quê, …
Giờ học,
Nông
thôn, …
-
Lắng nghe
-
Quan sát
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 16:38:47
BÀI 23: Vẽ tranh ĐỀ TÀI TỰ CHỌN I. MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Hiểu sự phong phú của đề tài tự chọn. - Biết cách tìm chủ đề - Vẽ được tranh theo chủ đề đã chọn. - * Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp, rõ đề tài. II. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án. - Tranh ảnh các đề tài khác nhau. - Bài vẽ của học sinh lớp trước. 2. Học sinh - Sách, vở , dụng cụ học vẽ. 3. Phương pháp dạy học - Quan sát, trực quan, vấn đáp - gợi mở, luyện tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Ổn định lớp: - Kiểm tra bài cũ: NỘI HĐ DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG GV HS - Giới thiệu bài CƠ BẢN 1 Tìm, - Giới thiệu tranh ảnh các đề - Quan sát theo nhóm. - Trả lời theo nhóm và bổ sung đầy đủ. chọn nội - Đặt câu hỏi thảo luận: dung đề tài Tranh vẽ BÀI 23: Vẽ tranh ĐỀ TÀI TỰ CHỌN I. MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Hiểu sự phong phú của đề tài tự chọn. - Biết cách tìm chủ đề - Vẽ được tranh theo chủ đề đã chọn. - * Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp, rõ đề tài. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Giáo án. - Tranh ảnh các đề tài khác nhau. - Bài vẽ của học sinh lớp trước. 2. Học sinh - Sách, vở , dụng cụ học vẽ. 3. Phương pháp dạy học - Quan sát, trực quan, vấn đáp - gợi mở, luyện tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Ổn định lớp: - Kiểm tra bài cũ: HĐ NỘI DUNG CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1 Tìm, chọn nội dung đề tài - Giới thiệu bài - Giới thiệu tranh ảnh các đề - Đặt câu hỏi thảo luận: Tranh vẽ đề tài gì? Những hình ảnh trong tranh? Liệt kê những đề tài em biết và gồm có những nội dung gì? - Quan sát theo nhóm. - Trả lời theo nhóm và bổ sung đầy đủ. Thả diều, đá cầu, 2 3 Cách vẽ tranh Minh họa Thực Vui chơi ngày hè: Nhà trường:vệ sinh lớp, chào cờ, … Cảnh đẹp quê hương: miền núi, biển Chốt ý chính: Đề tài tự chọn rất phong phú, cần tìm nội dung yêu thích, hình ảnh phù hợp. - Treo hình gợi ý cách vẽ hoặc minh hoạ bảng. - Các bước vẽ: Vẽ các hình ảnh chính. Vẽ hình ảnh phụ cho sinh động. về quê, … Giờ học, … Nông thôn, … - Lắng nghe - Quan sát 4 hành Nhận xét – Đánh giá Vẽ màu tươi sáng, rực rỡ. - Chọn đề tài, nội dung đơn giản, phù hợp. - Hướng dẫn Hs cách thể hiện rõ nội dung. - Chọn 1 số bài tiêu biểu, nhận xét: Cách chọn nội dung, hình ảnh? Cách thể hiện bài vẽ? - Đánh giá chung. - Làm bài tập. - Nhận xét, rút kinh nghiệm. IV. CỦNG CỐ – LIÊN HỆ THỰC TẾ - Nhắc lại các đề tài vừa được học. - Giúp Hs cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. V. DẶN DÒ - Quan sát một số đồ vật trong nhà và các loại quả.
— Xem thêm —
Bình luận