Giáo án toán lớp 5 - Tiết 152: LUYỆN TẬP

Số trang: 4
Mã số: 180176
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 15:47:50
Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố việc vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Tìm x: a. x + 35,67 = 88,5; 17,67 = 100 - 63,2; - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 152: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố việc vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Tìm x: a. x + 35,67 = 88,5; b. x+ 17,67 = 100 - 63,2; - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: * Giới thiệu bài mới: (1’) T.gi an Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 ’ 10 ’ 13 HĐ 1: Củng cố kĩ năng thực hiện phép cộng và trừ. Bài 1/160: -GV gọi Hs đọc yêu cầu đề. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. HĐ 2: Củng cố kĩ năng vận dụng tính chất của phép cộng và trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài 2/160: -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu được các tính chất giao hoán, kết hợp đã được sử dụng khi tính. HĐ 3: Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng và -Đọc đề. -Làm bài vào vở. -Nhận xét. -Làm bài vào vở. -Nhận xét, trả lời. ’ 02 ’ trừ các số. Bài 3/161: -GV gọi Hs đọc đề và nêu tóm tắt. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. HĐ 4: Củng cố, dặn dò. -Yêu cầu Hs về nhà học lại các tính chất của phép cộng và phép trừ. -Đọc đề, nêu tóm tắt. -Làm bài vào vở. -Nhận xét. -Trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………..
— Xem thêm —
Bình luận