NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM , MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI

Lượt xem: 2020
Số trang: 0
Mã số: 180099
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-09 02:48:11
Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm văn nghị luận văn học. - Biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm một trích đoạn văn xuôi . Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm văn nghị luận văn học. - Biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm một trích đoạn văn xuôi .
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu