Nghị luận về vấn đề Lý tưởng sống thanh niên ngày nay

Lượt xem: 2554
Số trang: 0
Mã số: 180094
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-09 02:53:08
Nghị luận về vấn đề Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với sự phát triển của thế giới với rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra.Và thanh niên chúng ta-những người chủ tương lai của đất nước-phải góp một phần sức cho quê hương. Nghị luận về vấn đề Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với sự phát triển của thế giới với rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra.Và thanh niên chúng ta-những người chủ tương lai của đất nước-phải góp một phần sức cho quê hương.
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu