lịch sử các học thuyết kinh tế

Lượt xem: 210
Số trang: 0
Mã số: 180060
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-11 07:22:15
1/ hoàn cảnh ra đời: CNTT hình thành và phát triển ở châu âu vào giữa thế ky XV và tồn tịa trong khoảng 3 thế kỷ. thế kỷ XV-XVIII; goij là: hậu kỳ phong kiến tích lũy nguyên thủy của  CNTB. trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở châu âu bắt đầu tan rã, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện 1/ hoàn cảnh ra đời: CNTT hình thành và phát triển ở châu âu vào giữa thế ky XV và tồn tịa trong khoảng 3 thế kỷ. thế kỷ XV-XVIII; goij là: hậu kỳ phong kiến tích lũy nguyên thủy của  CNTB. trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở châu âu bắt đầu tan rã, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện
— Xem thêm —