Bài dự thi Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH

Lượt xem: 217
Số trang: 0
Mã số: 179751
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-11 12:57:20
 Trong lịch sử các dân tộc, có những vĩ nhân mà thân thế và sự nghiệp gắn
liền với 1 giai đoạn lịch sử vẻ vang của nước mình. Những người đó thường tiêu
biểu cho những đức tính cao quý nhất của dân tộc mình , suốt đời đấu tranh cho
tự do, hạnh phúc của nhân dân; từng lời nói việc làm đều thể hiện những nguyện
vọng tha thiết nhất và ý chí kiên cường nhất của dân tộc. Hồ Chí Minh là một
người như thế!  Trong lịch sử các dân tộc, có những vĩ nhân mà thân thế và sự nghiệp gắn liền với 1 giai đoạn lịch sử vẻ vang của nước mình. Những người đó thường tiêu biểu cho những đức tính cao quý nhất của dân tộc mình , suốt đời đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của nhân dân; từng lời nói việc làm đều thể hiện những nguyện vọng tha thiết nhất và ý chí kiên cường nhất của dân tộc. Hồ Chí Minh là một người như thế!
— Xem thêm —