MẪU ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ

Số trang: 1
Mã số: 179617
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-09 10:15:48
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành y tế tỉnh Bình Phước an hành kèm theo Quyết định 21/2011/QĐ -UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ……… ……… ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ Kính gửi:…………………………………………………..……………. Tôi tên là:…………………… …………………………………….. Trình độ chuyên môn:…… …………………………………………….………………... Đã công tác trong ngành y tế từ ngày………tháng…..năm……đến ngày…..…..tháng… năm………….tại:…..…………………………………………………………..………… Tôi làm đơn xin lãnh đạo đơn vị cho tôi được hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ. Tôi xin cam kết thực hiện tốt 12 điều y đức đối với cán bộ công chức ngành y tế; chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc cũng như các quy định khác của cơ quan đã đề ra. Bình phước, ngày………tháng……….năm……… Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên)
— Xem thêm —
Bình luận